Pamatvērtība

TAIFENG NOZĪMĒ MIERS UN RAŽA

Mēs ceram, ka katrs darbinieks var gūt bagātīgu atdevi ar savu smago darbu, izaugsmi un panākumiem uzņēmumā.Mēs aktīvi popularizējam mūsdienīgu uzņēmuma vadības sistēmu, pielāgojamies jaunajai situācijai, reaģējam uz jaunām izmaiņām, virzām visus darbiniekus uz kvalitātes, drošības un profesionalitātes apziņu un veidojam uzņēmuma vienotības un sadarbības garu, kvalitāti pirmajā vietā un harmonisku līdzāspastāvēšanu.

Uzņēmuma misija

Vienlaikus esam apņēmības pilni ilgtspējīgai attīstībai, aktīvi līdzdarbojamies sabiedriskās labklājības pasākumos un sniedzam ieguldījumu sabiedrības labā.

Vērtības

Vienlaikus esam apņēmības pilni ilgtspējīgai attīstībai, aktīvi līdzdarbojamies sabiedriskās labklājības pasākumos un sniedzam ieguldījumu sabiedrības labā.

Uzņēmuma vīzija

Vienlaikus esam apņēmības pilni ilgtspējīgai attīstībai, aktīvi līdzdarbojamies sabiedriskās labklājības pasākumos un sniedzam ieguldījumu sabiedrības labā.

Koncepcija

Vienlaikus esam apņēmības pilni ilgtspējīgai attīstībai, aktīvi līdzdarbojamies sabiedriskās labklājības pasākumos un sniedzam ieguldījumu sabiedrības labā.


Atstājiet savu ziņojumu